Objectius de l'etapa

L’Educació Secundària Obligatòria consta de quatre cursos, entre els 12 i els 16 anys, repartits en dos cicles:

Primer cicle: 1r i 2n d’ESO.

Segon cicle: 3r i 4t d’ESO.

El principal objectiu d’aquesta etapa és que els alumnes desenvolupin les seves capacitats bàsiques, i els seus talents, a través del treball de les múltiples intel·ligències, habilitats i actituds que els permetin ser competents en la seva vida adulta. Aquest objectiu es concreta de la següent manera:

Aprendre a conviure a partir del desenvolupament d’actituds d’acceptació, de respecte, de consciència i de justícia social, treballant la interioritat i descobrint la capacitat d’obrir-se al transcendent.

Aplicar els coneixements adquirits per a créixer com a persones, i com a grup, coneixent-se a ells mateixos, actuant amb iniciativa i coherència en tots els àmbits de la seva vida i decidint l’orientació per al seu futur

Adquirir habilitats d’estudi i de treball constants al llarg de tota l’etapa.

Tornar a ESO

Fes clic